Bootstrap Framework 3.3.6

Over a dozen reusable components built to provide iconography, dropdowns, input groups, navigation, alerts, and much more...

Tổng hợp, chia sẻ những kinh nghiệm bán hàng cùng Lazada
  • User avatar
User avatar
By admin
Custom Avatar
#3
Bài viết hướng dẫn chi tiết (có hình ảnh minh họa) để bạn bắt đầu kinh doanh cùng Lazada
Để trở thành nhà bán hàng trên hệ thống của Lazada, đăng ký thông tin theo mẫu dưới tại [LINK]

Nhà bán hàng (NBH) được đăng ký 1 trong 2 loại hình kinh doanh:
  • Cá nhân (Cá Nhân từ 18 tuổi trở lên và có CMND còn thời hạn.)
  • Nếu nhà bán hàng là Công ty hoặc Hộ kinh doanh, bạn nên chọn loại hình Công ty và sau đó điều chỉnh ở bước kế tiếp
Lưu ý: nếu bạn đã chọn hình thức cá nhân, sang bước kế tiếp sẽ không thể thay đổi thành công ty hoặc hộ kinh doanh.
Image
Ở giao diện tiếp theo, bạn sẽ cập nhật thông tin, bao gồm 4 bước:
  • Cập nhật thông tin địa chỉ
  • Thông tin kinh doanh
  • Nhập thông tin tài khoản ngân hàng
  • Đăng tải sản phẩm
Image
Cập nhật thông tin địa chỉ: điền chính xác thông tin địa chỉ và bấm duyệt
Image
Image
Cập nhật Thông tin kinh doanh:
Image
Nhập thông tin tài khoản ngân hàng
Image
Lưu ý: bạn phải cập nhật đầy đủ và chính xác các trường yêu cầu, trong trường hợp seller cập nhật thiếu, báo seller chỉnh sửa trong mục Thông tin nhà bán hàng trên Sell Center
Image
Images credit from Support Center Lazada


https://i.imgur.com/ffDR20l.jpg Bạn có th[…]

Bài viết hướng dẫn chi tiết (có h&i[…]

Giới thiệu về Lazada Việt Nam (lazada.vn) htt[…]