ad-friendly content guidelines

  1. admin

    Tin tức Youtube ra mắt tính năng: Kiểm tra bản quyền và Tính phù hợp với Quảng cáo

    Trong video mới công bố trên kênh YouTube Creators ngày 22/03/2021, đội ngũ YTB đã giới thiệu đến với các nhà sáng tạo tính năng mới vô cùng hữu ích: Kiểm tra bản quyền và Tính phù hợp với Quảng cáo. Với tính năng mới này, các nhà sáng tạo sẽ kiểm tra được sự hợp lệ bản quyền (hay Claim ID) và...
Top