email marketing

  1. T

    Kinh nghiệm Cách chọn dịch vụ Email Marketing tốt nhất

    Cách chọn dịch vụ Email Marketing tốt nhất Trước khi gửi email cho bất kỳ ai, bạn cần có 2 điều: Người nhận mail đăng kí nhận Email Marketing từ bạn Một email doanh nghiệp đã được thiết lập Phần mềm email marketing Top Email https://phanmemmarketing.vn/phan-mem-email/ Chúng tôi khuyên bạn...
  2. admin

    Udemy Zapier Marketing Automation for Beginners in 2021

    Tên khóa học: Zapier Marketing Automation for Beginners in 2021 Tác giả: Kanishka Kumar Mô tả về khóa học: Learn step-by-step Zapier Marketing Automation tool. Concepts explained in a simple way with practical demo included. Link khóa học...
Top