facebook ads retargeting

 1. admin

  Udemy Facebook Marketing Mastery 2021

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Marketing Mastery 2021 Tác giả: Henry Zhang Mô tả về khóa học: How to successfully start Facebook marketing Link khóa học: https://www.udemy.com/course/henry-zhang-facebook-marketing-mini-course/ Coupon: 9BA7A51193AD4261566E - Hướng dẫn sử dụng coupon...
 2. admin

  Udemy Facebook Dynamic Ads (Facebook Dynamic Retargeting) MASTERY

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Dynamic Ads (Facebook Dynamic Retargeting) MASTERY Tác giả: Mô tả về khóa học: Unleash the power of Facebook Dynamic Ads, Facebook Pixel, Pixel Events, Facebook Catalogues & Facebook Business Manager Link khóa học...
 3. admin

  Udemy Facebook Ads: Business Manager And Facebook Ads Retargeting

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Ads: Business Manager And Facebook Ads Retargeting Tác giả: Alex Genadinik Mô tả về khóa học: Advanced Facebook ads with Facebook Pixel, custom audiences, lookalike audiences & do Facebook retargeting ads that sell Link khóa học...
Top