facebook ads

 1. admin

  Udemy Facebook Ads & Instagram Ads Course 2022: The Art of Selling

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Ads & Instagram Ads Course 2022: The Art of Selling Tác giả: Ing. Tomas Moravek Mô tả về khóa học: Learn How to Use Facebook Ads to Sell: Plan Campaign. Execute it. Lead it. Optimise Budget. Produce Sales. Become Legend Link khóa học...
 2. admin

  Udemy Introduction into Facebook Marketing & Facebook Advertising

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Introduction into Facebook Marketing & Facebook Advertising Tác giả: Ing. Tomas Moravek Mô tả về khóa học: Setup Facebook Business Page. Setup Facebook Pixel. Write Ad Copy. Learn Facebook Advertising. Learn Detailed Targeting. Link khóa học...
 3. admin

  Udemy Facebook Ads Mastery Course (2022 and Beyond!)

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Ads Mastery Course (2022 and Beyond!) Tác giả: Ryan Whiteside Mô tả về khóa học: Learn from a Facebook professional managing millions in ad spend teach you how to launch and scale Facebook ad campaigns Link khóa học...
 4. admin

  Udemy Social media marketing strategy 2021. Launch your SMM!

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Social media marketing strategy 2021. Launch your SMM! Tác giả: Anton Voroniuk Mô tả về khóa học: In-depth social media marketing strategy and management course for businesses. Turn subscribers into real customers! Link khóa học...
 5. admin

  Udemy Facebook Ads B2B: Facebook Advertising+ Facebook Ads for B2B

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Ads B2B: Facebook Advertising+ Facebook Ads for B2B Tác giả: Dekker Fraser Mô tả về khóa học: Groundbreaking B2B Facebook Advertising for Generating Leads & Dominating Markets through the Power of B2B Facebook Ads Link khóa học...
 6. admin

  Udemy Facebook Dynamic Ads (Facebook Dynamic Retargeting) MASTERY

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Dynamic Ads (Facebook Dynamic Retargeting) MASTERY Tác giả: Mô tả về khóa học: Unleash the power of Facebook Dynamic Ads, Facebook Pixel, Pixel Events, Facebook Catalogues & Facebook Business Manager Link khóa học...
 7. admin

  Udemy Digital Marketing Ultimate Course Bundle - 13 Courses in 1

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Digital Marketing Ultimate Course Bundle - 13 Courses in 1 Tác giả: Juan E. Galvan Mô tả về khóa học: Learn Digital Marketing with Sales Funnels, Cold Email, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn, SEO, WordPress and Videos Link khóa học...
 8. admin

  Udemy Facebook Ads: Business Manager And Facebook Ads Retargeting

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Ads: Business Manager And Facebook Ads Retargeting Tác giả: Alex Genadinik Mô tả về khóa học: Advanced Facebook ads with Facebook Pixel, custom audiences, lookalike audiences & do Facebook retargeting ads that sell Link khóa học...
 9. admin

  Udemy Facebook Ads, Instagram Ads & Messenger Ads ULTIMATE COURSE

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Tác giả: Ing. Tomas Moravek, Sorin Crisan, Beck Robertson, Frantisek Stehlik Mô tả về khóa học: The MOST Comprehensive Facebook Ads & Instagram Ads Course 2021 - from the Internet Efficiency Award Winning Instructor. Link khóa học...
 10. admin

  Udemy BEST of Facebook Ads: Facebook Ads 2020 ULTIMATE PRO Edition

  Tên khóa học: BEST of Facebook Ads: Facebook Ads 2020 ULTIMATE PRO Edition Tác giả: Ing. Tomas Moravek, Sorin Crisan, Frantisek Stehlik, Beck Robertson Mô tả về khóa học: Be a Facebook Ads Consultant - Profit with Facebook Ads: 2020's Most Powerful FAST LEARN Facebook & Instagram Ads Course Link...
 11. Tai hại khi copy bài quảng cáo của đối thủ

  Kinh nghiệm Tai hại khi copy bài quảng cáo của đối thủ

  CÂU HỎI 1: Bài viết của người ta bán được cả nghìn đơn, hiệu quả đã rõ, mắc gì không dùng lại? Thật sự không phải vậy! Giả sử bạn đang viết cho một sản phẩm kem trắng da có chức năng A, vừa hay search trên FB thấy bài viết kia ra nhiều cment quá, bạn bê nguyên chức năng A về, chỉ sửa mỗi thông...
Top