facebook business suite

  1. admin

    Tin tức Facebook Business Suite – Công cụ quản lý mới dành cho Pages, Instagram và Messenger

    Facebook vừa ra mắt nền tảng quản lý Facebook, nền tảng này, với tên gọi ‘Facebook Business Suite’ sẽ tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng quản lý cả Facebook và Instagram của họ từ một nền tảng duy nhất. Theo Facebook, Facebook Business Suite cho phép người dùng: Tiết...
Top