facebook marketing

 1. admin

  Udemy Introduction into Facebook Marketing & Facebook Advertising

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Introduction into Facebook Marketing & Facebook Advertising Tác giả: Ing. Tomas Moravek Mô tả về khóa học: Setup Facebook Business Page. Setup Facebook Pixel. Write Ad Copy. Learn Facebook Advertising. Learn Detailed Targeting. Link khóa học...
 2. admin

  Udemy Facebook Ads Mastery Course (2022 and Beyond!)

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Ads Mastery Course (2022 and Beyond!) Tác giả: Ryan Whiteside Mô tả về khóa học: Learn from a Facebook professional managing millions in ad spend teach you how to launch and scale Facebook ad campaigns Link khóa học...
 3. admin

  Udemy Facebook Ads B2B: Facebook Advertising+ Facebook Ads for B2B

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Ads B2B: Facebook Advertising+ Facebook Ads for B2B Tác giả: Dekker Fraser Mô tả về khóa học: Groundbreaking B2B Facebook Advertising for Generating Leads & Dominating Markets through the Power of B2B Facebook Ads Link khóa học...
 4. admin

  Udemy Facebook Marketing Mastery 2021

  Thông tin khóa học Tên khóa học: Facebook Marketing Mastery 2021 Tác giả: Henry Zhang Mô tả về khóa học: How to successfully start Facebook marketing Link khóa học: https://www.udemy.com/course/henry-zhang-facebook-marketing-mini-course/ Coupon: 9BA7A51193AD4261566E - Hướng dẫn sử dụng coupon...
 5. admin

  Udemy The Future of Digital Marketing: Tips for 2021 and Beyond

  Tên khóa học: The Future of Digital Marketing: Tips for 2021 and Beyond Tác giả: Captivate Learning Group Mô tả về khóa học: A Comprehensive Guide to Digital Marketing that covers Quora, Reddit, Linkedin, Twitter, Facebook, TikTok, and Instagram Link khóa học...
 6. Tai hại khi copy bài quảng cáo của đối thủ

  Kinh nghiệm Tai hại khi copy bài quảng cáo của đối thủ

  CÂU HỎI 1: Bài viết của người ta bán được cả nghìn đơn, hiệu quả đã rõ, mắc gì không dùng lại? Thật sự không phải vậy! Giả sử bạn đang viết cho một sản phẩm kem trắng da có chức năng A, vừa hay search trên FB thấy bài viết kia ra nhiều cment quá, bạn bê nguyên chức năng A về, chỉ sửa mỗi thông...
Top