flatsome

  1. admin

    Hướng dẫn Ẩn flatsome notice

    Hiện tại ở phiên bản từ 3.14 trở đi tác giả của bộ theme đình đám Flatsome đã khá quyết liệt trong việc xài license chùa / share license tràn lan. Cách ẩn đi cho đẹp dashboard Chèn code bên dưới vào functions.php function hide_flatsome_notice() { remove_action( 'admin_notices'...
Top