google shopping

 1. admin

  Google Ads Cozy Coat Factory is a large chain retailer of discount fashions. Many of their stores are located within shopping centers and outlet malls.

  Cozy Coat Factory is a large chain retailer of discount fashions. Many of their stores are located within shopping centers and outlet malls. How should you input the business name of these locations in their bulk upload spreadsheet? Cozy Coat Factory là một chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang giảm...
 2. admin

  Google Ads Những điểm cần chú ý khi làm Google Shopping

  Chiến dịch Mua sắm - Google Shopping - đang rất là HOT. Trong khuôn khổ bài: Những điểm cần chú ý khi làm Google Shopping - mình sẽ ghi ra 1 số lưu ý để ae hiểu rõ hơn nhé! Những điểm cần chú ý khi làm Google Shopping *** Trang web của bạn phải sử dụng bảo mật HTTPS (xài SSL đó), đây là điều...
 3. admin

  Google Ads Which can you sell on Google Shopping? Bạn có thể bán sản phẩm gì trên Google Shopping

  Which can you sell on Google Shopping? - Bạn có thể bán (kinh doanh) sản phẩm gì trên Google Shopping A) Animals - Động vật B) Used goods - Sản phẩm tiêu dùng C) Residential real estate - Bất động sản D) Business services such as plumbing or locksmithing - Dịch vụ doanh nghiệp Giải thích...
Top