search console

  1. admin

    Tin tức Google sửa lỗi các trang gắn nhãn lỗi trong Search Console khi được lập chỉ mục khi không được lập chỉ mục

    Google vừa thông báo rằng họ đã sửa một lỗi với Google Search Console gắn nhãn các trang là được lập chỉ mục khi chúng không được lập chỉ mục. Google cho biết lỗi này "ảnh hưởng đến nhiều website". Google đã viết trên Twitter "Hôm nay, chúng tôi đã khắc phục sự cố Search Console ảnh hưởng đến...
  2. admin

    Google Ads Why should you link your client’s Ads account to Google’s Webmaster Tools? Tại sao nên liên kết tài khoản Ads với tài khoản Google Webmaster Tools

    Why should you link your client’s Ads account to Google’s Webmaster Tools? - Tại sao bạn nên liên kết tài khoản Ads với tài khoản GWT? Hay nói cách khác là lợi ích của việc liên kết tài khoản Ads với tài khoản Google Webmaster Tools là gì? See how your ads performed when triggered by actual...
Top