smtp service

  1. admin

    Hướng dẫn Tạo Email tuỳ chỉnh theo tên miền miễn phí với Cloudflare + Gmail để nhận / gửi email

    Tạo Email tuỳ chỉnh theo tên miền miễn phí với Cloudflare + Gmail để nhận / gửi email Bài viết được đăng tải trên HVNBH & cộng đồng AffiliateCMS Lưu ý: Tính năng tạo email tại Cloudflare (Email Routing) là tính năng đang giai đoạn Beta, nếu có thay đổi chính sách, hay trả phí (nếu có), và phần...
Top