xoá kênh

  1. admin

    Kinh nghiệm Kênh Tóp Tóp BỊ XOÁ VIDEO, BÓP VIEWS thậm chí BỊ XOÁ KÊNH là do đâu? Phải làm gì để hạn chế tình trạng đó?

    Nội dung được chia sẻ bởi NobitaPro - mình xin phép tái đăng để chia sẻ thêm kiến thức cho AE CÁC LỖI HAY GẶP SẼ BỊ XOÁ VIDEO - Nội dung quảng cáo, bán hàng (rất dễ bị lỗi hàng hoá bị kiểm soát trên Tiktok) - Nội dung điều hướng người dùng đến các nền tảng khác (mình từng làm một video HD bán...
Top