admin

Google Ads An advertiser wants to achieve the top position in paid search results. Which recommendations would improve the likelihood of top ad position?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

An advertiser wants to achieve the top position in paid search results. Which recommendations would improve the likelihood of top ad position?

Nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong các kết quả tìm kiếm trả tiền. Trong đó đề xuất sẽ cải thiện khả năng của vị trí quảng cáo hàng đầu?

A) Improve Quality Score and increase cost-per-click (CPC) - Cải thiện Điểm Chất lượng và tăng chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC)
B) Decrease cost-per-click (CPC) and increase daily budget - Giảm chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) và tăng ngân sách hàng ngày. Việc này khiến cho tỉ lệ xuất hiện của từ khóa quảng cáo giảm, có thể ảnh hưởng đến điểm chất lượng
C) Decrease cost-per-click (CPC) and decrease daily budget - Giảm chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC) và giảm ngân sách hàng ngày - Thu hẹp ngân sách + CPC là 1 sai lầm trầm trọng
D) Improve Quality Score and decrease cost-per-click (CPC) - Cải thiện Điểm Chất lượng và giảm chi phí mỗi lần nhấp chuột (CPC). Do chi phí, ảnh hưởng Ad Rank. Khi Ad Rank thấp tương đương với việc quảng cáo của bạn sẽ thấp hơn quảng cáo của nhà quảng cáo khác có Ad Rank lớn hơn.

Có điều quan trọng nhất khi tính toán Ad Rank (điểm phân cấp thứ hạng quảng cáo trong 1 phiên đấu giá) là Quality Score (điểm chất lượng) và giá bid CPC của quảng cáo. Việc nâng cao điểm chất lượng (sự liên quan của trang đích - landing page với từ khóa trong chiến dịch, sự tương quan nội dung mẫu quảng cáo) sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc đặt thứ hạng cao hơn cho quảng cáo của mình trong phiên đấu giá quảng cáo xuất hiện khi khách hàng tìm kiếm. Bên cạnh đó, giá bid CPC (giá bạn có thể chi trả tối đa cho 1 nhấp chuột) càng cao (mình là nhà giàu cơ mà) sẽ giúp cải thiện Ad Rank để cho mẫu quảng cáo của chúng ta có vị trí đẹp hơn. (Nhà mặt phố, bố làm to)

Tư liệu tham khảo:
  1. support.google.com
  2. support.google.com
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top