admin

Google Ads An advertiser wants to allocate additional budget to advertising a new product line. In order to accomplish this goal, the advertiser should create

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

An advertiser wants to allocate additional budget to advertising a new product line. In order to accomplish this goal, the advertiser should create:
Một nhà quảng cáo muốn phân bổ thêm ngân sách để quảng cáo một dòng sản phẩm mới. Để đạt được mục tiêu này, nhà quảng cáo nên tạo:

A) an ad group specific to the product line with a higher daily budget - nhóm quảng cáo cụ thể cho dòng sản phẩm có ngân sách hàng ngày cao hơn
B) additional text ads that specifically feature the product line - quảng cáo văn bản bổ sung giới thiệu cụ thể dòng sản phẩm
C) a campaign with a separate daily budget specific to the product line - chiến dịch có ngân sách hàng ngày riêng biệt dành riêng cho dòng sản phẩm
D) an ad group specific to the product line with targeted ad text - nhóm quảng cáo cụ thể cho dòng sản phẩm với văn bản quảng cáo được nhắm mục tiêu
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top