xF2 Template Modifications An effective avatar

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Tham gia
10/12/2020
Bài viết
167
Nơi ở
Hanoi
tác giả
  Add code extra.less

  Mã:
  /*avatar animation*/
  .message-avatar-wrapper .avatar:before,
  .message-avatar-wrapper .avatar:after{
    border-color: #00c5de;
  }
  .message-avatar-wrapper a:before,
  .message-avatar-wrapper a:after{
    content: "";
    display: block;
    position: absolute;
    background: transparent;
    top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0;
    border-radius: 5%; /*Do not touch this setting if you have an oval square or rectangle avatar. If you have an avatar, simply change the setting to "50%".*/
    transition: .3s all;
    border: 2px solid;
  }
  .message-avatar-wrapper a:hover:after{
    -webkit-transform: scale(1.5);
  }
  .message-avatar-wrapper a:hover:before{
    -webkit-transform: scale(2);
    transition: .3s all;
    opacity: 0;
  }
  /*avatar animation end*/
   
  Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
  Top