admin

Google Ads An online retail company is based in the United States but ships to customers all over the world. If this company wants to serve Spanish language ads

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

An online retail company is based in the United States but ships to customers all over the world. If this company wants to serve Spanish language ads to Spanish speaking users, which targeting option should be refined

Một công ty bán lẻ trực tuyến có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng bán cho khách hàng trên toàn thế giới. Nếu công ty này muốn quảng cáo ngôn ngữ Tây Ban Nha cho người dùng nói tiếng Tây Ban Nha, nhắm mục tiêu tùy chọn ở đây là:
A) Language targeting - Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
B) Regional targeting
C) Ad scheduling
D) Demographic targeting

Tư liệu tham khảo về thiết lập quảng cáo theo ngôn ngữ: support.google.com
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top