admin

Hướng dẫn Bật / Tắt profile banner

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
Đây là 1 tính năng mới trong XF2, tùy vào nhu cầu, định hướng của từng webmaster sẽ bật / tắt tính năng này.

Để bật tắt tính năng này, truy cập : Admin control panel -> User groups & permissions -> Registered -> Upload a profile banner -> Yes / No để tùy chỉnh Bật / Tắt tính năng này
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Đính kèm

  • 1608516292810.png
    1608516292810.png
    17 KB · Lượt xem: 530

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top