admin

Google Ads Cozy Coat Factory is a large chain retailer of discount fashions. Many of their stores are located within shopping centers and outlet malls.

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%


Cozy Coat Factory is a large chain retailer of discount fashions. Many of their stores are located within shopping centers and outlet malls. How should you input the business name of these locations in their bulk upload spreadsheet?

Cozy Coat Factory là một chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang giảm giá lớn. Nhiều cửa hàng của họ nằm trong các trung tâm mua sắm và trung tâm thương mại. Bạn nên nhập tên doanh nghiệp của những vị trí này vào bảng tính tải lên hàng loạt của chúng như thế nào?
  • Add the store code to the business name
  • Use the core business name, as it appears in the real world
  • Include the name of the shopping center in the business name
  • Use the shopping center’s name as the business name
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top