admin

Tin tức Google sửa lỗi các trang gắn nhãn lỗi trong Search Console khi được lập chỉ mục khi không được lập chỉ mục

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
Google vừa thông báo rằng họ đã sửa một lỗi với Google Search Console gắn nhãn các trang là được lập chỉ mục khi chúng không được lập chỉ mục. Google cho biết lỗi này "ảnh hưởng đến nhiều website".

Google đã viết trên Twitter "Hôm nay, chúng tôi đã khắc phục sự cố Search Console ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm: chúng tôi đã báo cáo các trang không được lập chỉ mục là đang được lập chỉ mục."

Google cho biết, "do đó, bạn có thể thấy sự sụt giảm các trang được lập chỉ mục của mình trong báo cáo Mức độ lập chỉ mục."

Vì vậy, hãy đảm bảo kiểm tra báo cáo của bạn trong Google Search Console để xem liệu có bất kỳ thay đổi lớn nào trong báo cáo được lập chỉ mục so với không được lập chỉ mục hay không.
t-coverage-report-google-1660738876.png

Đây sẽ không phải là một lỗi thú vị đối với nhiều người làm SEO để báo cáo cho khách hàng hoặc các bên liên quan của họ. Đối với tất cả các bạn đã nói với khách hàng của mình các trang X của trang web được Google lập chỉ mục và bây giờ bạn cần phải nói với họ rằng chỉ có các trang Y được lập chỉ mục, điều đó sẽ không thú vị.

Các bạn có thể tham gia thảo luận ngay trên Twitter :
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top