admin

Google Ads How do managed placements on the Display Network work?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%

  How do managed placements on the Display Network work? Bạn có thể đặt quảng cáo tại đâu trên mạng lưới mạng hiển thị?

  A) Advertisers can guarantee placement on prominent and popular sites. - Nhà quảng cáo có thể được đảm bảo quảng cáo của bạn xuất hiện ở những trang web phổ biến
  B) Advertisers manually select the desired sites on which their ads may appear - Nhà quảng cáo có thể lựa chọn thủ công quảng cáo của mình sẽ xuất hiện ở đâu
  C) Keywords are used to place ads next to content that matches the ad. Từ khóa được đặt trong quảng cáo sẽ được so khớp với nội dung website
  D) Appropriate sites are automatically chosen for the advertiser by the Google Ads system. - Được lựa chọn tự động bởi hệ thống.
  Trên mạng hiển thị của Google Ads (Google Ads Display Network), bạn có thể tùy chọn vị trí hiển thị quảng cáo (theo website: dantri, 24h, lamchame,webtretho, ... - miễn website đó có đặt code quảng cáo Google Adsense) & không block quảng cáo hoặc tài khoản quảng cáo của bạn trên trang của họ.

  Thông tin tham khảo tại: https://support.google.com/google-ads/answer/2470108?hl=vi
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top