admin

Tin tức Những cập nhật quan trọng của Zalo từ ngày 01/08/2022

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
A95b5qv.png

Nhằm giúp người dùng quản lý quyền riêng tư tốt hơn, từ ngày 01/08/2022, Zalo sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong chính sách sử dụng như sau:

[HEADING=h2]1. Người lạ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký của bạn[/HEADING]
Nhằm bảo vệ an toàn thông tin và nâng cao tính bảo mật cho người dùng, Zalo sẽ tắt tính năng Cho người lạ xem hoặc bình luận trên nhật ký.

Bạn có thể kết bạn với người khác để họ có thể xem và bình luận.

[HEADING=h2]2. Mỗi tài khoản có 40 lần hiển thị/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại [/HEADING]
Để bảo vệ an toàn thông tin và sự riêng tư của người dùng, mỗi tài khoản chỉ hiển thị 40 lần khi người lạ tìm kiếm bằng số điện thoại.

[HEADING=h2]3. Mỗi tài khoản được phản hồi 40 hội thoại từ người lạ mỗi tháng[/HEADING]
Mỗi tài khoản được phản hồi 40 hội thoại do người lạ (người chưa là bạn bè trên Zalo) khởi xướng.

Khi vượt quá hạn mức này, bạn vẫn có thể đọc được tin nhắn người lạ gửi tới cho mình, nhưng không thể tiếp tục trả lời.

[HEADING=h2]4. Danh bạ có tối đa 1000 liên hệ [/HEADING]
Từ ngày 01/08/2022, mỗi tài khoản Zalo mặc định sẽ có tối đa 1000 bạn.

Khi đã đạt hạn mức 1000 bạn, bạn không thể thêm bạn mới hay chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người khác.

[HEADING=h2]5. Tài khoản thường sẽ không còn sử dụng được username [/HEADING]
Tính năng username sẽ mặc định tắt đối với tài khoản Zalo cá nhân thông thường.

[HEADING=h2]6. Mỗi tài khoản được mặc định có 5 tin nhắn nhanh [/HEADING]
Mỗi tài khoản Zalo có tối đa 5 tin nhắn nhanh.
Khi đạt tới hạn mức này, tài khoản Zalo của bạn sẽ không thể thêm tin nhắn nhanh nữa. Khi đó nếu muốn thêm tin nhắn nhanh mới, bạn cần xóa bớt những tin nhắn nhanh cũ.
Thông tin chính thức từ Zalo
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Sửa lần cuối:

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top