admin

Quảng cáo không được cá nhân hoá của Google AdSense

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
Kể từ January 20, 2022, Google sẽ bắt đầu gửi yêu cầu giá thầu đối với các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hoá và ở chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế đến những bên đặt giá thầu bên thứ ba tham gia vào phiên đấu giá hợp nhất của Google. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, chúng tôi sẽ loại bỏ giá trị nhận dạng người dùng khỏi các yêu cầu giá thầu.
WlC1Ndt.png

Lần triển khai này ảnh hưởng gì đến hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo của bạn?

Kể từ tháng 1, những chế độ cài đặt giao diện người dùng có liên quan đến Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) sẽ áp dụng cho các yêu cầu giá thầu không được cá nhân hoá và ở Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế được gửi đến những bên đặt giá thầu bên thứ ba. Điều này có nghĩa là khi bạn chọn quảng cáo không được cá nhân hoá hoặc Chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế:

• Các yêu cầu giá thầu sẽ được gửi đến những bên đặt giá thầu bên thứ ba (bao gồm cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA)/Vương quốc Anh, Brazil và California) dựa trên việc lựa chọn nhà cung cấp có liên quan trong tài khoản AdSense:

○ Đối với những yêu cầu tại California, bạn có thể chọn những bên đặt giá thầu đủ điều kiện theo CCPA trong thẻ chế độ cài đặt về CCPA (Quyền riêng tư và thông báo > CCPA > Cài đặt)
○ Đối với những yêu cầu tại EEA và Vương quốc Anh, bạn có thể chọn những nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong thẻ GDPR (Quyền riêng tư và thông báo > GDPR > Cài đặt)
○ Đối với những yêu cầu tại Brazil, các yêu cầu giá thầu sẽ được gửi đến những bên đặt giá thầu đủ điều kiện theo Luật chung về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (LGPD)
○ Những yêu cầu quảng cáo riêng lẻ được gắn thẻ là RDP (chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế) hoặc NPA (quảng cáo không được cá nhân hoá) bên ngoài những khu vực nêu trên sẽ được gửi đến tất cả các bên đặt giá thầu, nhưng có thể tuân theo các biện pháp bảo vệ khác.
• Các yêu cầu giá thầu được gửi đến những bên đặt giá thầu bên thứ ba sẽ được gắn nhãn bằng các tín hiệu quyền riêng tư phù hợp, và giá trị nhận dạng người dùng sẽ bị xoá

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://support.google.com/adsense/answer/7670312
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top