Kinh doanh online

Tùy biến Visitor menu

xF2 Template Modifications 

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Tham gia
Bài viết
36
Điểm Reaction
0
Nơi ở
Hanoi
Website
hocviennhabanhang.com
  Demo
  Xoc2NkG.png


  Thêm css sau vào extra.less

  CSS:
  /* Icons in Visitor menu */
  .menu-content.js-visitorMenuBody a.menu-linkRow {
    &:before {
      .m-faBase();
      padding-right: 5px;
    }
    &[href*="whats-new/news-feed"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-rss);
    }
    &[href*="search/member"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-comments);
    }
    &[href*="account/reactions"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-thumbs-up);
    }
    &[href*="account/alerts"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-bell);
    }
    &[href*="account/account-details"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-user-cog);
    }
    &[href*="account/security"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-shield-alt);
    }
    &[href*="account/privacy"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-lock);
    }
    &[href*="account/preferences"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-cogs);
    }
    &[href*="account/signature"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-signature);
    }
    &[href*="account/upgrades"]:before {
      .m-faBase('Brands');
      .m-faContent(@fa-var-paypal);
    }
    &[href*="account/connected-accounts"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-users-class);
    }
    &[href*="account/following"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-user-plus);
    }
    &[href*="account/ignored"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-user-minus);
    }
    &[href*="logout"]:before {
      .m-faContent(@fa-var-sign-out);
    }
  }
  /*****/
   
  Top