Kinh doanh online

Tùy chỉnh thanh cuộn (scroll bar)

xF2 Template Modifications 

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Tham gia
Bài viết
36
Điểm Reaction
0
Nơi ở
Hanoi
Website
hocviennhabanhang.com
  Thêm code sau vào extra.less
  CSS:
  ::-webkit-scrollbar {
    width: 5px;
  }
  ::-webkit-scrollbar-track {
    background-color: white; // màu nền scroll bar bạn muốn đổi
   
  }
  ::-webkit-scrollbar-thumb {
    background-color: pink; // màu của scroll bar
  }
  ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
   background-color: purple; // màu của scroll bar khi di chuột vào
  }
   
  Top