admin

Google Ads What are the verification options for businesses with 10 or more locations?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
  What are the verification options for businesses with 10 or more locations?
  Các tùy chọn xác minh cho các doanh nghiệp có 10 địa điểm trở lên là gì?

  • They only need to verify one location, and the rest will be automatically verified. - Họ chỉ cần xác minh một vị trí và phần còn lại sẽ được tự động xác minh.
  • They will have to enter and verify their locations individually. - Họ sẽ phải nhập và xác minh vị trí của mình một cách riêng lẻ.
  • They can import and verify their locations in bulk. - Họ có thể nhập và xác minh hàng loạt vị trí của mình.
  • They can enter their location information in bulk, but will have to verify each location individually. - Họ có thể nhập hàng loạt thông tin vị trí của mình, nhưng sẽ phải xác minh từng vị trí riêng lẻ.
  Trên GMB bạn có thể upload hàng loạt vị trí (>10 vị trí) trong 1 lần luôn được. Tuy nhiên phần xác minh vị trí sẽ phải được xác minh từng cái (mỗi vị trí sẽ có phương thức xác minh riêng biệt - mã pin từng vị trí riêng biệt).
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top