admin

Google Ads What is a benefit of online advertising with Google Ads - Lợi ích khi quảng cáo trực tuyến bằng Google Ads

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

What is a benefit of online advertising with Google Ads - Lợi ích khi quảng cáo trực tuyến bằng Google Ads

A) Advertisers can identify the Internet Protocol (IP) address of users who are searching for products
B) Ads can include up to 50 characters for the first three lines of ad text
C) Ads are displayed to users who are searching for a particular product of service - Quảng cáo được hiển thị cho người dùng đang tìm kiếm một sản phẩm / dịch vụ cụ thể.
D) Advertisers can pay to place their websites in the natural search results

Tư liệu gốc: https://support.google.com/google-ads/answer/6349091

Cụ thể là đoạn: Your ad is displayed to people who are already searching for the kinds of products and services you offer. So those people are more likely to take action
Tạm dịch:
Quảng cáo của bạn được hiển thị cho những người đang tìm kiếm các loại sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Do đó, những người đó có nhiều khả năng thực hiện hành động hơn.
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top