admin

Google Ads What's one benefit of creating multiple ad groups? Một trong những lợi ích của việc tạo ra nhiều nhóm quảng cáo là gì?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

What's one benefit of creating multiple ad groups? - Một trong những lợi ích của việc tạo ra nhiều nhóm quảng cáo là gì?
A) You can target specific ad groups into various Google networks - Bạn có thể nhắm mục tiêu các nhóm quảng cáo cụ thể vào mạng Google khác nhau
B) You can break up keywords and ads into related themes - Bạn có thể chia nhỏ từ khóa và quảng cáo thành các chủ đề liên quan - cái này tiện cho việc quản lý từ khóa
C) You can set different budgets for each ad group - Bạn có thể thiết lập ngân sách khác nhau cho mỗi nhóm quảng cáo - ngân sách chỉ có tại cấp chiến dịch, chứ cấp nhóm quảng cáo thì không có nhé!
D) You can pause specific keywords if they are not performing well - Bạn có thể tạm dừng từ khóa cụ thể nếu nó đang không hoạt động tốt.

Tham khảo thêm về việc đặt ngân sách riêng cho từng chiến dịch:
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top