admin

Google Ads Which can you sell on Google Shopping? Bạn có thể bán sản phẩm gì trên Google Shopping

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

Which can you sell on Google Shopping? - Bạn có thể bán (kinh doanh) sản phẩm gì trên Google Shopping

A) Animals - Động vật
B) Used goods - Sản phẩm tiêu dùng
C) Residential real estate - Bất động sản
D) Business services such as plumbing or locksmithing - Dịch vụ doanh nghiệp

Giải thích: Trên Google Shopping chủ yếu chấp nhận bán những hàng hóa tiêu dùng: Smartphone, máy tính, đồ gia dụng, ... nói chung là các sản phẩm nhìn thấy, sờ mó được (các sản phẩm ảo là không chơi được trên Google Shopping).

Để tìm hiểu thêm các quy định về sản phẩm được phép chơi trên Google Shopping các bạn có thể tham khảo tại:
  1. https://support.google.com/merchants/answer/2731539
  2. https://support.google.com/merchants/answer/160637
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top