admin

Google Ads Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
sTV7IqN.png

Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search
A) (Maximum cost-per-click (CPC) bid + Daily Budget) / Quality Score
B) Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score
C) (Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score) / Daily Budget
D) Maximum cost-per-click (CPC) bid only

Câu hỏi này liên quan đến Ad Rank (Thứ hạng quảng cáo) được xem xét trên giá đấu thầu CPC x Điểm chất lượng trang đích để ra 1 con số xếp hạng (Ad rank) mỗi khi khách hàng truy vấn tìm kiếm kích hoạt việc sắp xếp vị trí quảng cáo.
Tư liệu tham khảo:
  1. https://support.google.com/adwords/answer/1752122
  2. https://support.google.com/adwords/answer/1722122
 

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software
Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top