admin

Google Ads Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
  sTV7IqN.png

  Which formula does Google use to rank keyword-targeted ads on Google Search
  A) (Maximum cost-per-click (CPC) bid + Daily Budget) / Quality Score
  B) Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score
  C) (Maximum cost-per-click (CPC) bid x Quality Score) / Daily Budget
  D) Maximum cost-per-click (CPC) bid only

  Câu hỏi này liên quan đến Ad Rank (Thứ hạng quảng cáo) được xem xét trên giá đấu thầu CPC x Điểm chất lượng trang đích để ra 1 con số xếp hạng (Ad rank) mỗi khi khách hàng truy vấn tìm kiếm kích hoạt việc sắp xếp vị trí quảng cáo.
  Tư liệu tham khảo:
  1. https://support.google.com/adwords/answer/1752122
  2. https://support.google.com/adwords/answer/1722122
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top