admin

Google Ads Which line of ad text would be disapproved based on Googles advertising policies? - Văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
  sTV7IqN.png

  Which line of ad text would be disapproved based on Googles advertising policies? - Văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google?
  A) Want fast results?
  B) Free shipping
  C) Best deals- click here
  D) Fast, easy, effective

  Từ mua ngay, xem ngay, click here, ... đều không được chấp nhận
  Từ "Best deals-" thừa dấu -, không đúng quy phạm nội dung quảng cáo nên không được xét duyệt.

  Tìm hiểu thêm thông tin tại đây
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top