admin

Google Ads Which method would be recommended for an advertiser who is trying to increase the Quality Score of a low-performing keyword?

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%
  google-adwords-quality-score.png

  Which method would be recommended for an advertiser who is trying to increase the Quality Score of a low-performing keyword?
  Phương pháp nào được khuyến khích cho các nhà quảng cáo đang cố gắng cải thiện Điểm Chất Lượng của từ khóa có điểm chất lượng thấp?


  A) Repeat the keyword as many times as possible in the ad text - Lặp lại các từ khóa như nhiều lần nhất có thể trong văn bản quảng cáo.
  B) Delete the keyword and add the keyword to the campaign again - Xóa từ khóa và thêm từ khóa cho chiến dịch lần nữa <== riêng việc làm này chẳng giúp bạn cải thiện mà còn hại bạn (mất thời gian chờ xét duyệt từ khóa quảng cáo, k có lịch sử từ khóa)
  C) Modify the ad associated with that keyword to direct to a highly-relevant landing page - Sửa đổi các quảng cáo liên quan đến từ khóa đó để hướng đến một trang đích có liên quan cao.
  D) Increase the daily budget for the campaign in which the keyword is located - Tăng ngân sách hàng ngày cho các chiến dịch có chứa từ khóa đó. Chi phí gia tăng nhưng lợi tức vẫn thế ==> SAI

  Sự liên quan giữa từ khóa với nội dung trang đích giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Hiểu một cách đơn giản như chính chúng search 1 từ khóa, click vào quảng cáo mà dẫn đến một nội dung hấp dẫn, đúng nhu cầu của chúng ta thì việc chúng ta tiến hành hành động (mua hàng chẳng hạn) rất cao (tỉ lệ chuyển đổi tốt), và ngược lại, nếu nội dung ta được đưa đến (URL đích) mà không như ý muốn thì việc ấn nút "back" tăng cao (bounce rate tăng), mất khách hàng <== điểm chất lượng từ đó giảm đi, khiến ta không đạt được thứ hạng quảng cáo (Ad rank) như mong muốn, hoặc nếu muốn ở đúng vị trí mong muốn, chúng ta phải đấu giá (bid giá), tốn tiền nhiều hơn.

  Hi vọng các bạn thêm hiểu về Google Adwords. Nếu có bất cứ câu hỏi nào về vấn đề nêu trong bài, hãy comment lại ngay bên dưới nhé!

  Tư liệu tham khảo:
  1. support.google.com
  2. support.google.com
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top