admin

Google Ads You made changes to your business listing, but Google flagged the edits as pending. What do you need to do so your updated information

Các bài viết về Google Ads

admin

Max Ping!!!
Thành viên BQT
[AD]
Reputation: 22%


  You made changes to your business listing, but Google flagged the edits as pending. What do you need to do so your updated information appears in your listing?

  Bạn đã thực hiện các thay đổi đối với danh sách doanh nghiệp của mình, nhưng Google đã gắn cờ các chỉnh sửa là đang chờ xử lý. Bạn cần làm gì để thông tin cập nhật của bạn xuất hiện trong danh sách của bạn?

  • Delete your information and resubmit it - Xóa thông tin của bạn và gửi lại
  • Review the information and make any necessary changes - Xem lại thông tin và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào
  • Complete a change of information form - Hoàn thành biểu mẫu thay đổi thông tin
  • Submit a request to Google for approval - Gửi yêu cầu đến Google để được chấp thuận
  Bạn cứ tiến hành sửa các thông tin cần thay đổi bình thường, vì quy trình là nếu có thay đổi thông tin gì thì đội ngũ bên GMB cũng sẽ phải review lại thông tin của bạn cung cấp hết (dù maps đã xác minh hay chưa).
   


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software


  Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

  Top