Cộng đồng Google Ads trên Học Viện Nhà Bán Hàng

Chuyên mục dành riêng cho ae tín đồ Google Ads chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức
  • Ghim lại
Chiến dịch Mua sắm - Google Shopping - đang rất là HOT. Trong khuôn khổ bài: Những điểm cần chú ý khi làm Google Shopping - mình sẽ ghi ra 1 số lưu ý để ae hiểu rõ hơn nhé! Những điểm cần chú...
Chiến dịch Mua sắm - Google Shopping - đang rất là HOT. Trong khuôn khổ bài: Những điểm cần chú ý khi làm Google Shopping - mình sẽ ghi ra 1 số lưu ý để ae hiểu rõ hơn nhé! Những điểm cần chú ý khi làm Google Shopping *** Trang web của bạn phải sử dụng bảo mật HTTPS (xài SSL đó), đây là điều...
Trả lời
0
Lượt xem
353
  • Đã khóa
  • Ghim lại
Bạn phải đồng ý với những điều dưới đây để tiếp tục đăng ký thành viên của Diễn đàn Học Viện Nhà Bán Hàng (hocviennhabanhang.com). Những quy định chung của diễn đàn Tiêu chí, quyền của diễn đàn và...
Bạn phải đồng ý với những điều dưới đây để tiếp tục đăng ký thành viên của Diễn đàn Học Viện Nhà Bán Hàng (hocviennhabanhang.com). Những quy định chung của diễn đàn Tiêu chí, quyền của diễn đàn và trách nhiệm của thành viên 1.1 Ban Quản Trị có quyền sử dụng bài viết của thành viên trong phạm vi...
Trả lời
0
Lượt xem
2K
  • Đã khóa
  • Ghim lại
Sau khi truy cập link khóa học trên udemy (đã cung cấp trong từng bài viết), trong phần Have Coupon Code (xem ảnh dưới) điền mã coupon được cung cấp để lấy khóa học miễn phí nhé! Lưu ý: Mã này...
Sau khi truy cập link khóa học trên udemy (đã cung cấp trong từng bài viết), trong phần Have Coupon Code (xem ảnh dưới) điền mã coupon được cung cấp để lấy khóa học miễn phí nhé! Lưu ý: Mã này có giới hạn thời gian, số lượng người được sử dụng mã nên bạn hãy nhanh tay xài nhé! admin hoặc chủ...
Trả lời
0
Lượt xem
3K
  • Đã khóa
  • Ghim lại
hocviennhabanhang.com is in compliance with 17 U.S.C. § 512 and in the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate...
hocviennhabanhang.com is in compliance with 17 U.S.C. § 512 and in the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and other applicable intellectual property...
Trả lời
0
Lượt xem
2K
A water-sports company specializes in custom-made watercrafts and accessories.Their marketing manager decides to use the broad-match keyword, “boat” The manager then adds “paddle” as a broad-match...
A water-sports company specializes in custom-made watercrafts and accessories.Their marketing manager decides to use the broad-match keyword, “boat” The manager then adds “paddle” as a broad-match modifier. Which two searches may prompt the marketing manager’s ad? (Choose two.) Boats and ships...
Trả lời
0
Lượt xem
3K
A golf enthusiast regularly watches instructional videos about golf, has recently searched for the best golf clubs on Google.com, and has researched golf courses on Google Maps. Which type of...
A golf enthusiast regularly watches instructional videos about golf, has recently searched for the best golf clubs on Google.com, and has researched golf courses on Google Maps. Which type of Search Audience solution would best reach this individual? Affinity Audience In-Market Audience...
Trả lời
0
Lượt xem
2K
You are using Google My Business to promote your restaurant online and attract new customers. What feature can you use to encourage new people to try you out? Bạn đang sử dụng Google Doanh nghiệp...
You are using Google My Business to promote your restaurant online and attract new customers. What feature can you use to encourage new people to try you out? Bạn đang sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để quảng cáo nhà hàng của mình trực tuyến và thu hút khách hàng mới. Bạn có thể sử dụng...
Trả lời
0
Lượt xem
394
Bob owns a small café with a Google My Business listing, but he’d also love to have a mobile-friendly website as well. He doesn’t know much about creating websites. What’s a tool that Bob can use...
Bob owns a small café with a Google My Business listing, but he’d also love to have a mobile-friendly website as well. He doesn’t know much about creating websites. What’s a tool that Bob can use to create his site? Bob sở hữu một quán cà phê nhỏ có danh sách Google Doanh nghiệp của tôi, nhưng...
Trả lời
0
Lượt xem
721
Michelle wants to know how she can improve her business listing so it reaches the most people online. What can she do to get the information she needs? Michelle muốn biết cách cô ấy có thể cải...
Michelle wants to know how she can improve her business listing so it reaches the most people online. What can she do to get the information she needs? Michelle muốn biết cách cô ấy có thể cải thiện danh sách doanh nghiệp của mình để danh sách tiếp cận nhiều người trực tuyến nhất. Cô ấy có thể...
Trả lời
0
Lượt xem
544
Cozy Coat Factory is a large chain retailer of discount fashions. Many of their stores are located within shopping centers and outlet malls. How should you input the business name of these...
Cozy Coat Factory is a large chain retailer of discount fashions. Many of their stores are located within shopping centers and outlet malls. How should you input the business name of these locations in their bulk upload spreadsheet? Cozy Coat Factory là một chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang giảm...
Trả lời
0
Lượt xem
906
You made changes to your business listing, but Google flagged the edits as pending. What do you need to do so your updated information appears in your listing? Bạn đã thực hiện các thay đổi đối...
You made changes to your business listing, but Google flagged the edits as pending. What do you need to do so your updated information appears in your listing? Bạn đã thực hiện các thay đổi đối với danh sách doanh nghiệp của mình, nhưng Google đã gắn cờ các chỉnh sửa là đang chờ xử lý. Bạn cần...
Trả lời
0
Lượt xem
438
The Google My Business messaging tool allows customers to reach business owners through what type of communication? Công cụ nhắn tin của Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng tiếp cận...
The Google My Business messaging tool allows customers to reach business owners through what type of communication? Công cụ nhắn tin của Google Doanh nghiệp của tôi cho phép khách hàng tiếp cận chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua loại hình liên lạc nào? Video chat Email Text messaging Bulletin boards
Trả lời
0
Lượt xem
420
What are the verification options for businesses with 10 or more locations? Các tùy chọn xác minh cho các doanh nghiệp có 10 địa điểm trở lên là gì? They only need to verify one location, and the...
What are the verification options for businesses with 10 or more locations? Các tùy chọn xác minh cho các doanh nghiệp có 10 địa điểm trở lên là gì? They only need to verify one location, and the rest will be automatically verified. - Họ chỉ cần xác minh một vị trí và phần còn lại sẽ được tự...
Trả lời
0
Lượt xem
657
You are using Google My Business to promote your restaurant online and attract new customers. What feature can you use to encourage new people to try you out? Bạn đang sử dụng Google Doanh nghiệp...
You are using Google My Business to promote your restaurant online and attract new customers. What feature can you use to encourage new people to try you out? Bạn đang sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để quảng bá nhà hàng của mình trực tuyến và thu hút khách hàng mới. Bạn có thể sử dụng tính...
Trả lời
0
Lượt xem
352
Juan wants to claim an existing listing for his business. What does he need to do to get started? Juan muốn lấy (nhận) một danh sách doanh nghiệp hiện có của mình. Anh ấy cần làm gì để bắt đầu...
Juan wants to claim an existing listing for his business. What does he need to do to get started? Juan muốn lấy (nhận) một danh sách doanh nghiệp hiện có của mình. Anh ấy cần làm gì để bắt đầu? Click on the listing and start editing his business information - Nhấp vào danh sách và bắt đầu chỉnh...
Trả lời
0
Lượt xem
394
Lamin has requested and is awaiting his verification code, when he realizes he needs to edit some of his business information. What should he do next? Lamin đã yêu cầu và đang đợi mã xác minh của...
Lamin has requested and is awaiting his verification code, when he realizes he needs to edit some of his business information. What should he do next? Lamin đã yêu cầu và đang đợi mã xác minh của anh ấy, khi anh ấy nhận ra mình cần chỉnh sửa một số thông tin doanh nghiệp của mình. Anh ta nên...
Trả lời
0
Lượt xem
846
Jessica has claimed and edited her listing, but she is still not seeing her changes live on Google Search. What step does she need to complete to finalize her listing? Create a Google My Business...
Jessica has claimed and edited her listing, but she is still not seeing her changes live on Google Search. What step does she need to complete to finalize her listing? Create a Google My Business owner account Link her account with AdWords Account verification Business verification
Trả lời
0
Lượt xem
625
You just created a new product and want to get in front of potential customers who use Google Search and Maps. What is the most suitable Google My Business tool you can use to accomplish this...
You just created a new product and want to get in front of potential customers who use Google Search and Maps. What is the most suitable Google My Business tool you can use to accomplish this? Messaging Website builder Posts Analytics
Trả lời
0
Lượt xem
405
Alan wants to make sure customers searching online know about the new line of shoes his store is now selling. What can he do with his Google My Business listing so customers learn about his new...
Alan wants to make sure customers searching online know about the new line of shoes his store is now selling. What can he do with his Google My Business listing so customers learn about his new product? He can respond to customer reviews about his products so they know about the products he has...
Trả lời
0
Lượt xem
478
Which strategy should Giorgio use to increase the number of relevant clicks from his Search Network campaign? Broaden his keyword list for ads with the lowest clickthrough rate (CTR) Add new...
Which strategy should Giorgio use to increase the number of relevant clicks from his Search Network campaign? Broaden his keyword list for ads with the lowest clickthrough rate (CTR) Add new relevant keywords and remove keywords with low clickthrough rate (CTR) Increase bids for ads with the...
Trả lời
0
Lượt xem
359
Why should you link your client’s Ads account to Google’s Webmaster Tools? - Tại sao bạn nên liên kết tài khoản Ads với tài khoản GWT? Hay nói cách khác là lợi ích của việc liên kết tài khoản Ads...
Why should you link your client’s Ads account to Google’s Webmaster Tools? - Tại sao bạn nên liên kết tài khoản Ads với tài khoản GWT? Hay nói cách khác là lợi ích của việc liên kết tài khoản Ads với tài khoản Google Webmaster Tools là gì? See how your ads performed when triggered by actual...
Trả lời
0
Lượt xem
331
An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords. Tạm dịch: Một quảng cáo được tập...
An advertiser is focused primarily on direct response, as opposed to branding. The advertiser should delete keywords from a search campaign if the keywords. Tạm dịch: Một quảng cáo được tập trung chủ yếu vào phản hồi trực tiếp, trái ngược với xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa các từ...
Trả lời
0
Lượt xem
428
Adding placements to an ad group A) negatively affects the Quality Score for search B) does not affect the Quality Score for search C) improves the Quality Score on Google D) improves the Quality...
Adding placements to an ad group A) negatively affects the Quality Score for search B) does not affect the Quality Score for search C) improves the Quality Score on Google D) improves the Quality Score for search
Trả lời
0
Lượt xem
418
A keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive A) more impressions on the Google Display Network B) impressions only on the Google Search Network C) a low average...
A keyword with very low clickthrough rate (CTR) will usually receive A) more impressions on the Google Display Network B) impressions only on the Google Search Network C) a low average cost-per-click (CPC) on Google search. D) a low Quality Score on the Google Search Network
Trả lời
0
Lượt xem
335


Phần mềm LiveStream PC tốt nhất - Best LiveStream PC Software

Top